Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.16

Љубов и среќа

Каде што сееш љубов, никнува среќа.

Вилијам Шекспир
16 of 49