Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.11

Отсуството за љубовта

Отсуството за љубовта е исто што и ветрот за огнот – ја гаси малата, а ја распалува големата.

Роџер
11 of 49