Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.12

Колку љубов може да поднесе срцето

Никој никогаш не измерил колку љубов може да поднесе срцето, па ни најголемите автори на љубовни песни.

Непознат автор
12 of 49