Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.15

Времето без љубов е изгубено време

Времето кое сме го поминале без љубов е изгубено време.

Торкато Тасо
15 of 49