Sigma свадбени честитки

SIGMA свадбена честитка бр. 1

Судбината ве спои за да имате: рака за држење, пријател за сакање и огромна среќа за делење. Останете секогаш среќни како денеска!

1 of 49