Sigma свадбени честитки

SIGMA свадбена честитка бр. 5

Овој ден ќе го паметите засекогаш. Се надеваме дека ќе биде поубав дури и од вашите замисли и ќе претставува совршен почеток на една нова приказна

5 of 49