Sigma свадбени честитки

SIGMA свадбена честитка бр. 7

Од овој ден натаму бидете си еден на друг најдоброто нешто што ви се случило и делете ги сите убави моменти, до крајот на времето. Среќен брак!

7 of 49