Sigma свадбени честитки

SIGMA свадбена честитка бр. 10

Најубавите работи во животот се подобри со личноста која ја сакаш. Нека овој ден донесе среќа и убавини за секој миг од животот.

10 of 49