Sigma свадбени честитки

SIGMA свадбена честитка бр. 11

Вистинските личности секогаш го наоѓаат патот еден до друг и го прославуваат тоа на еден посебен ден, кој ја означува втората половина од една авантура. Среќен брак!

11 of 49