Sigma свадбени честитки

SIGMA свадбена честитка бр. 18

Ви посакуваме среќата и љубовта во вашиот брак да се како магичен круг, како кругот на вашите бурми, секогаш да е присутна.

18 of 49