Предизвикот е прифатен

Го прифативме предизвикот да направиме перфектен накит

...
...