Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.1

Припаѓање

Кога ти припаѓам на тебе, тогаш конечно си припаѓам на самиот себеси.

Микеланџело Бунарот
1 of 49