Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.9

Да ја пронајдеш љубовта

Да ја пронајдеш љубовта не значи да најдеш некого со кого ќе живееш, љубовта подразбира да најдеш некого без кого неможеш да живееш.

Непознат автор
9 of 49