Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.10

Љубовта прави чуда

Љубовта секојдневно прави чуда: ги ослабува силните, а ги зајакнува слабите; будалите ги прави мудри, а мудрите будали; ги поттикнува страстите, а го уништува разумот; со еден збор, превртува сè наопаку.

Маргарет де Валоис
10 of 49