Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.6

Јазикот на љубовта

Јазикот на љубовта се наоѓа во очите

Финес Флечер
6 of 49