Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.7

Љубов за човек

На цветот му треба сонце да стане цвет, а на човекот љубов за да стане човек.

Фил Босманс
7 of 49