Sigma љубовни изреки

SIGMA љубовна изрека бр.8

Ако те води љубовта

Сè е лесно ако те води љубовта.

Ричард Бах
8 of 49